Giỏ hàng

Biệt thự cổ điển Tập đoàn Hoa Sen

  • Chủ Đầu Tư: Tập Đoàn Hoa Sen
  • Đia chi: Biệt Thự Đường Giang Văn Minh, Quận 2, Tp.HCM
  • Diện Tích: 1600m2
  • Hạng Mục Công Việc: Trần Thạch Cao, Chỉ Nhựa PU, PS
  • Chủ Đầu Tư: Tập Đoàn Hoa Sen
  • Thời Gian Hoàn Thiện: 5 Tháng


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-1


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-2


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-2


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-3


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-4


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-5


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-6


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-7


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-8


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-9


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-10


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-11


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-12


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-13


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-14


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-15


thi-cong-phao-chi-tan-co-dien-biet-thu-hoa-sen-16


Facebook Instagram Youtube Top