Giỏ hàng

Chị Nguyễn Thị Xuân


Chị: Nguyễn Thị Xuân

Công việc/Chức Vụ: Nội Trợ

Tổng diện tích: 115m2

Nhà dân dụng: Q9

Tui cũng không biết ý kiến sao nữaJ

Chồng tui sau thì tui vậy. Riêng tui thì thấy tay nghề anh em thợ khá tốt. Thi công mau và đẹp. 

Facebook Instagram Youtube Top