Giỏ hàng

Anh Đào Văn Khánh


Anh: Đào Văn Khánh

Công việc/Chức Vụ: Kinh Doanh

Tổng diện tích: 545m2

Showroom Nội Thất: Binh Dương

Công ty Kim Long Hoa có 7 ưu điểm: Đầu tư và chọn nghề đúng đắn với thời đại; Tập hợp đội ngũ trẻ hóa, tri thức hóa, chuyên nghiệp hóa; Xây dựng thương hiệu mạnh; Hiệu quả đầu tư cao; Đối nội- đối ngoại tốt, Chuyên môn hóa sâu; Nội bộ đoàn kết, hợp tác, chung sức xây dựng thương hiệu đơn vị tỏa sáng trong hiện tại.

Facebook Instagram Youtube Top