Giỏ hàng

Anh Hoàng Thi Và Vợ


Anh: Nguyễn Hoàng Thi và Vợ

Công việc/Chức Vụ: Kinh Doanh

Tổng diện tích: 230m2

Nhà Hàng: Q3

Vì tôi luôn phải có mặt tại quán. Tôi không có thời gian chạy vòng vòng tim hiểu sản phẩm. Tôi thường tìm hiểu trên mạng cùng vợ.Tôi rất hài lòng về cách Nhân viên trực tiếp đến gặp khách hàng của Kim Long Hoa. Nó giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tôi chúc Công ty càng ngày càng phát triển.

Facebook Instagram Youtube Top