Giỏ hàng

DANH SÁCH SẢN PHẨM


SẢN PHẨM TRANG TRÍ TRẦN - KHUNG TRANH


Phào Chỉ Cổ Trần

Nhựa PU: được cải tiến từ nguyên liệu chính tiền polymer, chiết xuất thành dung dịch  polyurethane

› Phào cổ trần hoa văn
› Phào cổ trần trơn


Mâm Trần

Nhựa PU: được cải tiến từ nguyên liệu chính tiền polymer, chiết xuất thành dung dịch  polyurethane

› Mâm Trần Trang trí

Nẹp Khung Tranh

Nhựa PU: được cải tiến từ nguyên liệu chính tiền polymer, chiết xuất thành dung dịch  polyurethane

› Nẹp Khung Tranh Hoa Văn
› Nẹp Khung Tranh Trơn

Hoa Góc Khung Tranh

Nhựa PU: được cải tiến từ nguyên liệu chính tiền polymer, chiết xuất thành dung dịch  polyurethane

› Hoa Góc Khung Tranh Cổ Điển
› Hoa Góc Khung Tranh Tân Cổ Điển

SẢN PHẨM TRANG TRÍ KHUÔN CỬA - TƯỜNG - CỘT - HOÀN THIỆN


Khuôn Cửa

Nhựa PU: được cải tiến từ nguyên liệu chính tiền polymer, chiết xuất thành dung dịch  polyurethane

› Phào Trang Trí Khuôn Cửa


Trang Trí

Nhựa PU: được cải tiến từ nguyên liệu chính tiền polymer, chiết xuất thành dung dịch  polyurethane

› Họa Tiết Trang Trí Tường
› Console Trang Trí
› Phù Điều Tường

Hệ Cột Ghép

Nhựa PU: được cải tiến từ nguyên liệu chính tiền polymer, chiết xuất thành dung dịch  polyurethane

› Cột Vuông
› Cột Tròn

Bộ Trang Trí

Nhựa PU: được cải tiến từ nguyên liệu chính tiền polymer, chiết xuất thành dung dịch  polyurethane

› Bộ Hoàn Thiện

Facebook Instagram Youtube Top